EHDOT

Johdanto

Tätä ostoa koskevat seuraavat vakiomyyntiehdot, jotka koskevat kuluttajien internetin kautta tehtyjä ostoksia. Kuluttajien internetin kautta tekemiä ostoksia säätelevät pääasiassa sopimuslaki, kuluttajaostolaki, markkinointilaki, peruuttamisoikeuslaki ja sähköisen kaupankäynnin laki, jotka antavat kuluttajille kiistattomia oikeuksia. Lait ovat saatavilla osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/. Tämän sopimuksen ehtoja ei tule tulkita lakisääteisten oikeuksien rajoitukseksi, vaan ne määrittelevät kaupan osapuolten tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet.

1. Myyjä

Myyjä on yritys: Ledande Teknologi Sverige AB (kaupparekisterinumero: 559309-2660), osoite: Författarvägen 2, 83499 TANDSBYN, sähköposti: info@cosori.fi, jäljempänä myyjä.

Ostaja on kuluttaja, joka tekee tilauksen, jäljempänä ostaja.

2. Hinta

Tuotteiden ja palveluiden hinta on kokonaishinta, jonka ostajan on maksettava. Hinta sisältää kaikki verot, ALV:it ja ylimääräiset kustannukset. Lisäkustannukset, joita myyjä ei ole ilmoittanut ennen ostosta, eivät ole ostajan vastuulla.

3. Ehdot

Kun ostaja lähettää tilauksen lähettäjälle, nämä ehdot sitovat molempia osapuolia.

Ehdot eivät kuitenkaan ole sitovia, jos myyjän tarjoamassa verkkokaupan tilausratkaisussa tai ostajan tilauksessa on kirjoitusvirhe ja toinen osapuoli on huomannut (tai olisi pitänyt huomata) virheen.

4. Maksu

Myyjä voi vaatia maksua tuotteesta siitä hetkestä lähtien, kun se lähetetään myyjältä ostajalle. Jos ostaja käyttää luotto- tai pankkikorttia maksua varten, myyjä voi varata ostohinnan tilausta tehtäessä. Maksu veloitetaan kortilta sinä päivänä, kun tuote on lähetetty.

4.1 Maksunvälittäjä

Verkkokaupan ostokset voidaan maksaa turvallisesti maksuvälittäjiemme Stripen tai PayPalin kautta.

Stripe-online-maksu hyväksyy pankki- ja luottokortit MasterCard ja Visa. Ilmoitat nimesi, korttisi numeron, viimeisen voimassaolopäivän ja turvakoodin (CVV) maksaessasi. Turvallisuutesi on meille erittäin tärkeää ja kumppanimme, kuten Stripe, huolehtivat siitä.

Jos maksat PayPalilla, voit tehdä niin PayPal-tilisi kautta tai MasterCard/Visa-kortilla (kortilla maksamiseen ei tarvita erillistä PayPal-tiliä). PayPal on yksi maailman suurimmista online-maksunvälittäjistä ja sitä käyttävät tuhannet verkkokaupat ja yksityisasiakkaat. Grimm.no ei saa käyttöönsä tai tallenna luottokortti- tai maksutietojasi PayPalilta.

Stripe ja PayPal ovat molemmat suuria, kansainvälisesti tunnistettuja maksunvälittäjiä, jotka saavat elantonsa turvaamalla verkkomaksuja. Emme saa käyttöömme maksutietoja, kuten maksun yhteydessä antamaasi luottokorttinumeroa. Nämä tiedot lähetetään suoraan heille salattuna, eivätkä ne koskaan tavoita palvelimiamme. Saamme takaisin vain vahvistuksen maksusta, jotta järjestelmämme voi asettaa tilauksesi tilan maksetuksi.

5. Toimitus

Toimitus on tapahtunut, kun ostaja tai hänen edustajansa on vastaanottanut tuotteen.

Jos tilauksessa ei ole ilmoitettu toimitusaikaa, myyjän on toimitettava tuotteet ostajalle viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluttua ostajan tekemän tilauksen jälkeen. Tuotteet on toimitettava ostajalle, ellei ostajien välillä ole erikseen muuta sovittu.

6. Tuotteiden vastaanottaminen

Tuotteiden riski siirtyy ostajalle, kun hän tai hänen edustajansa on vastaanottanut tuotteet osion 6 mukaisesti.

7. Peruuttaminen

Ellei sopimusta ole vapautettu peruuttamisoikeudesta, ostaja voi peruuttaa tuotteiden oston kuluttajasuojalain mukaisesti.

Ostajan tulee ilmoittaa myyjälle peruuttamisoikeuden käyttämisestä 14 päivän kuluessa määräajan käynnistämisestä. Määräaikaan sisältyy kaikki kalenteripäivät. Jos määräaika päättyy lauantaina, pyhäpäivänä tai yleisenä vapaapäivänä, määräaikaa jatketaan seuraavaan lähimpään arkipäivään.

Peruuttamisaika katsotaan täyttyneeksi, jos ilmoitus lähetetään ennen määräajan päättymistä. Ostajan vastuulla on todistaa, että peruuttamisoikeutta on käytetty, ja ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti (peruuttamisoikeuslomake, sähköpostiosoite tai kirje).

Peruutusajan alkaminen:

  • Kun ostat yksittäisiä tuotteita, peruuttamisoikeus alkaa kulua seuraavana päivänä tuotteen/tuotteiden vastaanottamisesta.

  • Jos osto koostuu useista toimituksista, peruuttamisoikeus alkaa kulua päivästä, jolloin viimeinen toimitus on vastaanotettu.

Jos myyjä ei ilmoita ostajalle peruuttamisoikeudesta vakiomuotoisella peruuttamislomakkeella ennen sopimuksen tekemistä, peruuttamisaika pidennetään 12 kuukauteen alkuperäisen ajanjakson päättymisen jälkeen. Sama pätee, jos peruuttamisoikeuden ehdoista, kestosta ja menettelyistä ei ole tarpeeksi tietoa. Jos myyjä toimittaa tarvittavat tiedot näiden 12 kuukauden kuluessa, peruutusaika päättyy silti 14 päivän kuluttua siitä, kun ostaja on vastaanottanut tiedot.

Peruuttamisoikeutta käytettäessä tuotteet on palautettava myyjälle ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisoikeuden myöntämisestä. Ostaja vastaa tuotteen palautuksesta aiheutuneista suorista kuluista, ellei muuta ole sovittu tai myyjä ei ole ilmoittanut, että ostaja vastaa palautuskuluista. Myyjä ei voi periä maksua ostajan peruuttamisoikeuden käyttämisestä.

Ostaja voi kokeilla tavaroita asianmukaisella tavalla selvittääkseen tavaran luonteen, ominaisuudet ja toiminnot menettämättä peruuttamisoikeuttaan. Jos tavaran tarkastus tai testaus ylittää sen, mikä on kohtuullista ja välttämätöntä, ostaja voi olla vastuussa tavaran arvon alenemisesta.

Myyjä on velvollinen palauttamaan ostajalle ostohinnan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut ilmoituksen ostajan päätöksestä käyttää peruuttamisoikeutta. Myyjällä on oikeus pidättää maksu, kunnes hän on vastaanottanut tavaran tai kunnes ostaja on toimittanut todisteet tavaran palautuksesta.

8. Viive ja toimittamatta jättäminen – ostajan oikeudet ja määräaika vaatimuksen tekemiseen

Jos myyjä ei toimita tuotteita tai toimittaa ne myöhässä osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti eikä tämä johdu ostajasta tai tämän kohtaamista olosuhteista, ostaja voi kuluttajansuojalain 5 luvun mukaisesti pidättäytyä maksamasta ostohinnan, vaatia sopimuksen suoritusta tai sen peruuttamista sekä vaatia myyjältä korvausta.

Kun vaatimus tehdään yksipuolisesti, ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) todistetarkoituksiin.

Suoritus

Ostaja voi säilyttää ostosta ja vaatia sopimuksen suoritusta myyjältä. Ostaja ei kuitenkaan voi vaatia suoritusta, jos on esteitä, joita myyjä ei voi voittaa, tai jos suoritus olisi myyjälle liian hankalaa tai kallista, että se olisi suhteeton ostajan etuun nähden. Jos vaikeudet ratkaistaan kohtuullisessa ajassa, ostaja voi silti vaatia suoritusta.

Jos ostaja odottaa kohtuuttoman kauan vaatimuksen tekemistä, hän menettää oikeuden vaatia sopimuksen suoritusta.

Peruuttaa

Jos myyjä ei toimita tavaraa toimitushetkellä, ostajan on vaadittava myyjää toimittamaan tavara kohtuullisessa lisäajassa. Jos myyjä ei toimita tavaraa lisäajan kuluessa, ostaja voi peruuttaa oston.

Jos myyjä kuitenkin kieltäytyy toimittamasta tuotetta, ostaja voi peruuttaa oston välittömästi. Sama pätee, jos toimitus sovittuna ajankohtana oli ratkaisevaa sopimuksen tekemisen kannalta tai jos ostaja on ilmoittanut myyjälle toimitusajan olevan ratkaiseva.

Jos tuote toimitetaan kuluttajan ilmoittaman lisäajan tai sopimuksen tekemisen kannalta ratkaisevan toimitusajan jälkeen, peruuttamisvaatimus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on vastaanottanut toimituksen.

Korvaus

Ostaja voi vaatia korvausta viivästyksistä aiheutuneista vähäisistä menetyksistä. Tämä ei kuitenkaan päde, jos myyjä osoittaa viivästyksen johtuvan esteestä, johon myyjä ei voi vaikuttaa ja jota ei voitu kohtuudella ottaa huomioon, välttää tai voittaa sopimusta tehtäessä.

9. Tavaroiden viat – ostajan oikeudet ja reklamaation määräaika

Mikäli tavarat ovat viallisia, ostajan tulee kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta ilmoittaa myyjälle viasta. Ostaja on aina valittanut kohtuullisen ajan kuluessa, jos hän on tehnyt valituksen kahden kuukauden kuluessa siitä hetkestä, kun vika havaittiin tai olisi pitänyt havaita. Valituksia voi tehdä enintään kahden vuoden kuluessa siitä, kun ostaja on vastaanottanut tuotteen. Jos tuotteen tai sen osien käyttöikä on merkittävästi yli kaksi vuotta, valitusaika on viisi vuotta.

Jos tuote on viallinen eikä se johdu ostajasta tai tämän kohtaamista olosuhteista, ostaja voi kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti pidättäytyä maksamasta ostohinnan, valita oikaisusta tai uudelleentoimituksesta tai vaatia hinnanalennusta, sopimuksen peruuttamista ja/tai korvausta myyjältä.

Reklamaatiot myyjälle tulee tehdä kirjallisesti.

10. Korjaus tai uudelleentoimitus

Ostaja voi vaatia vian korjaamista tai vastaavien tuotteiden toimittamista. Myyjä voi kuitenkin vastustaa ostajan vaatimusta, jos vaatimusta ei voida panna täytäntöön tai jos myyjälle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia. Korjaus tai uudelleentoimitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa. Periaatteessa myyjällä ei ole oikeutta yrittää korjata samaa virhettä useammin kuin kaksi kertaa.

11. Hinnan alentaminen

Jos tuotetta ei korjata tai toimiteta uudelleen, ostaja voi vaatia asianmukaista hinnanalennusta. Tämä tarkoittaa, että alennetun ja sovitun hinnan välinen suhde vastaa tuotteen arvoa vian ja sopimusperusteen olosuhteissa. Jos siihen on erityisiä syitä, hinnanalennus voidaan sen sijaan asettaa yhtä suureksi kuin vian merkitys ostajalle.

Peruuttaa

Jos tuotetta ei ole korjattu tai toimitettu uudelleen, ostaja voi myös peruuttaa oston, jos virhe ei ole mitätön.

12. Myyjän oikeudet ostajan laiminlyönnin yhteydessä

Jos ostaja ei maksa tai täytä muita sopimuksen tai lain mukaisia ​​velvoitteitaan eikä tämä johdu myyjästä tai tämän kohtaamista olosuhteista, myyjä voi olosuhteiden mukaan kieltäytyä luovuttamasta tavaraa, vaatia sopimuksen suoritusta tai sen peruuttamista sekä vaatia ostajalta korvausta kuluttajansuojalain 9 luvun mukaisesti. Myyjä voi myös olosuhteiden mukaan vaatia viivästyskorkoa myöhäisestä maksusta, perintäpalkkion ja kohtuullisen maksun noutamatta jääneistä tavaroista.

Suoritus

Myyjä voi pitää ostoa voimassa ja vaatia ostajaa maksamaan ostohinnan. Jos tavaroita ei ole toimitettu ja myyjä odottaa kohtuuttoman kauan vaateen tekemistä, hän menettää oikeutensa.

Peruuttaa

Myyjä voi irtisanoa sopimuksen, jos ostaja jättää maksamatta tai muuten merkittävästi ​​rikkoo sopimuksen ehtoja. Jos koko kauppahinta on maksettu, myyjä ei voi irtisanoa sopimusta. Jos myyjä asettaa kohtuullisen ylimääräisen määräajan sopimuksen suorittamiseksi ja ostaja ei maksa tämän ajan kuluessa, myyjä voi peruuttaa oston.

Myöhäisen maksun/perintäpalkkion korko

Jos ostaja ei maksa ostohintaa sopimuksen mukaisesti, myyjä voi vaatia ostohinnan lisäksi korkolain mukaista korkoa. Jos maksua ei suoriteta, vaatimus voidaan lähettää ennakkoilmoituksen jälkeen ostajalle, joka voi joutua maksamaan perintälain mukaisia ​​kuluja.

Maksut noutamattomista ja maksamattomista tavaroista

Jos ostaja jättää maksamattomat tavarat noutamatta, myyjä voi veloittaa ostajalta maksun. Tämä maksu kattaa korkeintaan myyjän tosiasialliset kustannukset tavaran toimittamisesta ostajalle. Tällaisia ​​maksuja ei voida periä alle 18-vuotiailta ostajilta.

13. Takuu

Myyjän tai valmistajan antamat takuut antavat ostajalle lisäoikeuksia poikkeamattoman lain nojalla olevien oikeuksien lisäksi. Kohtien 9 ja 10 mukaisesti takuu ei siis rajoita ostajan valituksen- ja vaatimuksenteko-oikeutta viivästyksen tai virheen sattuessa.

14. Henkilötiedot

Kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on myyjä. Ellei ostajan kanssa ole toisin sovittu, myyjä saa hankkia ja tallentaa vain sellaisia ​​henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia myyjän sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseksi henkilötietolain mukaisesti. Ostajan henkilötietoja luovutetaan muille vain silloin, kun se on tarpeen myyjän ostajan kanssa tehdyn sopimuksen suorittamiseksi tai lain niin vaatiessa.

15. Konfliktinratkaisu

Valitukset tulee tehdä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa (katso kohdat 9 ja 10). Molempien osapuolten on pyrittävä ratkaisemaan mahdolliset riidat sovinnollisesti. Mikäli riitoja ei voida ratkaista, ostaja voi ottaa yhteyttä kuluttajavirastoon sovittelua varten. Kuluttajaviraston puhelinnumero 029 505 3000 ja verkko-osoite https://www.kkv.fi/.